วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ใบความรู้ที่ 35 ความผิดทางอาญา

ใบความรู้ที่ 35
ความผิดทางอาญา

ความผิดอาญา
    ความผิดอาญาที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันตามปกติธรรมดา อาจจำแนกได้ ดังต่อไปนี้
1. ความผิดอาญาแผ่นดิน  เป็นความผิดทางอาญาซึ่งมิใช่ความผิดต่อส่วนตัว และไม่สามารถยอมความกันได้ความผิดที่เป็นอาญาแผ่นดินนั้น แม้จะไม่มีผู้เสียหายร้องทุกข์หรือไม่มีผู้ใดกล่าวโทษเจ้าพนักงานสอบสวนหรือตำรวจก็มีอำนาจสืบสวนดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำความผิดได้
2. ความผิดอาญาที่ยอมความได้ หมายถึง ความผิดอาญาที่เป็นความผิดต่อส่วนตัวซึ่งเป็นความผิดอาญาอันยอมความได้นี้ เช่น ความผิดฐานยักยอก ความผิดฐานฉ้อโกง และความผิดที่เกี่ยวกับเพศบางลักษณะซึ่งตามกฎหมายให้เป็นความผิดอันยอมความได้ โดยความผิดอาญาใดเป็นความผิดอันยอมความได้ถ้าผู้เสียหายมิได้ร้องทุกข์หรือแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเจ้าพนักงานตำรวจภายใน 3 เดือน
การกระทำผิดอาญา
การกระทำผิดอาญาแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ
1. การกระทำผิดโดยเจตนา  คือ การกระทำผิดที่ผู้กระทำผิดได้กระทำโดยรู้ และประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลในการกระทำนั้น เช่น นายดำใช้ปืนยิงนายแดงจนถึงแก่ความตาย โดยนายดำรู้ตัวว่ายิงนายแดงและมีความประสงค์ให้นายแดงตาย นายดำมีความผิดฐานฆ่านายแดงตายโดยเจตนา เป็นต้น

2. การกระทำผิดโดยไม่เจตนา คือ การกระทำผิดโดยมีเจตนาร้าย แต่ไม่ได้ประสงค์ต่อผลหรือมิได้เล็งเห็นผลในการกระทำเช่น นาย ก ทำปืนลั่นถูกนาย ข จงถึงแก่ความตาย แม้ว่า นาย ก ไม่ได้เจตนาทำร้ายนาย ข แต่นาย ก ก็มีความผิดฐานฆ่านาย ข ตายโดยไม่เจตนา เป็นต้น
3. การกระทำผิดโดยประมาท  คือ การกระทำผิดที่กระทำโดยไม่เจตนา แต่ได้กระทำไปโดยปราศจากความระมัดระวัง เช่น นายก ขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูง เป็นเหตุให้รถไปชนนายขาว ซึ่งเดินอยู่ข้างถนนถึงแก่ความตาย นาย ก มีความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย นาย ก ไม่มีมีเจตนาชนนายขาว แต่นาย ก ขับรถโดยปราศจากความระมัดระวัง จนเป็นเหตุให้ชนนายขาวถึงแก่ความตาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blogger Educational

Blogger Educational