วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

"การตั้งค่า" ตอนที่ 2 : การจัดการข้อมูล "การเผยแพร่" และ "สิทธิ์"

"การตั้งค่า" ตอนที่ 2 : การจัดการข้อมูล "การเผยแพร่" และ "สิทธิ์"

สวัสดีครับ เพื่อนๆ ตอนที่ 2 แล้วครับ คราวนี้ขอควบ 2 เรื่องนะครับ คือ การตั้งค่า "การเผยแพร่" และ "สิทธิ์" เพราะมีจุดที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันครับ บทความตอนนี้จะทำให้เราบริหารบล็อกได้ง่ายขึ้น บล็อกไหนอยากให้ทุกคนดู บล็อกไหนอยากแค่ให้เพื่ออนบางคนดู แบบว่าความลับกันเอง ไม่อยากให้ใครมาเห็น บล็อกไหนไม่ให้ใครเข้ามาดูเลย ข้าดูของข้าคนเดียว หรือจะประยุกต์ใช้ เช่น ทยอยทำบล็อกจนเสร็จเรียบร้อย ถึงจะโชว์ให้คนอื่นดูก็ยังได้ ตามอ่านได้เลยครับ


ผมเซฟหน้าเว็บมาให้ดูนะครับ สั้นๆ แค่นี้ละครับ ไม่ได้ยาวเหยียดเหมือนตอนแรก การตั้งค่า "ขั้นต้น" แต่ไปสำคัญที่เมนูต่างๆ กับความหมายครับ (ก่อนจะไปดูเรื่องอื่น ผมขอเกริ่นนำเรื่อง "รหัสยืนยัน" ก่อนนะครับ เดี๋ยวนี้ฮิตมาก เว็บต่างๆ ก็จะมีอักขระภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข แสดงขึ้นมา ให้เราคีย์ตาม ก่อนจะกดบันทึก หรือ submit ใดๆ เพื่อป้องกัน robot หรือ สแปม)


จากวงกลมแรก จะเห็นว่า ผมกำลังอธิบายถึงการตั้งค่า "การเผยแพร่" แต่พอกดที่ลิงก์ในวงกลมที่ 2 คือ ตั้งค่า "ผู้อ่านบล็อก" เป็น "ใครก็ได้" ก็จะกลายเป็นหน้าเว็บของการตั้งค่า "สิทธิ์" ทันทีทันใด
ตามภาพข้างบนเลยครับ หน้าตาเหมือนหน้า "สิทธิ์" เลยครับ ทีนี้ลองดูส่วนล่าง คือ ส่วน "ผู้อ่านบล็อก" ก่อนนะครับ ในหัวข้อ "ใครสามารถดูบล็อกนี้ได้" จะติ๊กหน้าวงกลมตรง "O ใครก็ได้" เสมอ หมายถึง เผยแพร่ให้สาธารณะได้ดูกันทั่วโลกครับ
ต่อไปลองติ๊กที่วงกลมหน้า "เฉพาะบุคคลที่ฉันเลือก" มันก็จะขึ้นพื้นที่สีขาว (ตามภาพข้างบน) เหนือช่องขาว เขียนว่า "เชิญบุคคลอื่นให้อ่านบล็อกของคุณ" ตรงนี้แสดงให้เห็นว่า บล็อกคุณจะอ่านได้เฉพาะคนที่คุณเชิญเท่านั้น คนปกติจะเข้าไม่ได้เลย ด้วยการใส่อีเมล์ไปในช่องขาว ระบบของ Blogger ก็จะส่งเทียบเชิญให้มาอ่านบล็อก เท่าที่เราส่งอีเมล์ไปครับ โปรดดูประโยคข้าง "ผู้นบล็อก" คุณก็จะทราบทันทีว่า สามารถใส่อีเมล์ได้ถึง 100 อีเมล์ ทุกอย่างเรียบร้อย ต้องกด "เชิญ" ด้วยนะครับ
ต่อไปมาถึงการติ๊กที่วงกลมหน้า "เฉพาะผู้เขียนบล็อก" อันนี้หนักกว่านั้น อีก คือ ตัวเราเอง เจ้าของบล็อก.....ไม่ให้ใครดูแลเลย นอกจาตัวเจ้าของเอง

เมื่อติ๊กที่ "เฉพาะผู้เขียนบล็อก" จะเห็นหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นตามภาพ มีเมนูสีส้มเขียนว่า "อนุญาเฉพาะคนเขียน" เมื่อกดเสร็จ บล็อกของคุณก็จะไม่มีใครเข้ามาอ่านได้ทันที
ต่อไป มาดูส่วนแรกกันนะครับ คือส่วน "ผู้เขียนบล็อก" คือหมายถึง ใครก็ได้จะสร้างบล็อกรวมกัน เท่าที่เราจะอนุญาต ด้วยการใส่อีเมล์ลงไป ได้ถึง 100 คน ดังนั้นถ้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดเจน เช่นว่า คุณมีเพื่อนมหาวิทยาลัย (บุคคลซึ่งมีความรู้ในการเขียนบล็อกบ้าง) สัก 15 คนกก็ได้ คุณก็สมัครอีเมล์ใหม่ แล้วเปิดบัญชีใหม่ สร้างบล็อกใหม่ ให้เพื่อนๆ ก็เข้าแจมด้วย ร่วมเขียนบทความร่วมกัน ครับ เป็นต้น และเมื่อกดปุ่มเมนูสีฟ้า "เพิ่มผู้เขียน"
ก็จะมีพื้นที่สีขาวแสดงออกมา เหนือพื้นที่ขาว มีประโยค "เชิญผู้อื่นให้เขียนข้อมูลในบล็อกของคุณ" โดยการใส่อีเมล์ของคนที่คุณต้องการให้ดัดแปลง หรือเพิ่มบทความลงไปในพื้นที่สีขาวครับ

เมื่อทุกอย่าง จบเสร็จสิ้นแล้ว ก็อย่าลืมเมนูสีส้ม "บันทึกการตั้งค่า" ด้วยนะครับ แล้วตอนหน้าพบกับการอ่านเมนูการจัดการ "การจัดรูปแบบ" กันนะครับ บ๊ายบายครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยุคการศึกษา 4.0

......การศึกษาทักษะการเรียนรู้ การสร้างการใช้นวัตกรรมเครืข่ายสังคมอนไลน์ สำหรับผู้เรียนสำหรับการจัดการความรู้ ที่สามารถแบ่งปันความคิด ความเป็นเลิศทางวิชาการ รูปภาพและอื่นๆ อีกมากมายสำหรับนวัตกรรมนี้ ทำให้การทำงานสะวกรวดเร็ว สวยงาม เหมาะสำหรับนัเรียนและครูผู้สอน ใช้เป็นเว็บการจัการความรู้และใช้เป็นเครื่องมือ ารเรียนรู้สังคมอนไลน์ เพื่อจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพระสิทธิผล ในยุคการศึกษา 4.0 (การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21)

เว็บบล๊อคประกอบการเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง ระบบการเรียน การจัดการความรู้ KM (Knowlead Maneagement) เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียน Worl Class Standrad ประกอบด้วย 4 ทักษะพื้นฐาน คือ

  • (1) ทักษะภาษาดิจิทัล
  • (2) ทักษะคิดประดิษฐ์สร้าง
  • (3) ทักษะสื่อสารมีประสิทธิภาพ
  • (4) ทักษะสื่อสารมีประสิทธิผล

พัฒนาสู่ทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ขั้นต้น 6 ประการ

  • (1) ทักษะการเรียนรู้ Learning Skills
  • (2) ทักษะการคิด Thinking Skills
  • (3) ทักษะการแก้ปัญหา Problerm Skills
  • (4) ทักษะชีวิต Life Skills
  • (5) ทักษะการใช้เทคโนโลยี Technology Skills
  • (6) ทักษะการสื่อสาร Communication Skill


........การจัดการเรียนการสอนจึงต้องเปลี่ยนไปจากเดิม ครูใช้วิธีการสอนแบบเดิม แบบเล็กเชอร์ไม่ได้ผล กระบวนการต้องจัดให้ลงมือทำ และเรียนรู้แบบย้อนทาง ต้องให้แอกตีฟ และเรียนตามความสนใจให้มากขึ้น

........เป้าหมายของการเรียนรู้มิใช่ ”ตัวความรู้” อีกต่อไป เพราะตัวความรู้นั้นมีมายมายมหาศาล เกินกว่าที่จะสอนให้นักเรียนแต่ละชั้นปีได้ .

........นักเรียนในยุคใหม่มีหนทางค้นหาความรู้ด้วยตนเอง (จากก้อนเมฆ) เป้าหมายของการเรียนรู้อยู่ที่“ทักษะการเรียนรู้” และ "วิธีการจัดการกับความรู้ "

.......หากผู้เรียนมีทักษะพื้นฐาน และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ ตามที่กำหนด ก็จะทำให้เกิดระบบและกระบวนการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาต่างๆ เป็นไปด้วยประสิทธิภาพประสิทธิผล ตรงเจตนารมณ์ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาชาติ "ผู้เรียนเป็นคนดี ผู้เรียนเป็นคนเก่ง ผู้เรียนมีความสุข"

.........เว็บนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ วิชา หน้าที่พลเมือง (สาระเพิ่ม) ชั้น ม.1


................................

ผู้จัทำ


ครูชาญวิทย์ ปรีชาาณิชพัฒนา

(ครูผู้สอน)

Blogger Educational

Blogger Educational