วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ตอนที่ 2 : เมนู "ส่วนหัวของหน้า", "คลังบทความของบล็อก" และ "โปรไฟล์"

เพิ่มองค์ประกอบหน้า ตอนที่ 2 : เมนู "ส่วนหัวของหน้า", "คลังบทความของบล็อก" และ "โปรไฟล์"

สวัสดีครับ เพื่อนๆ หลังจากที่ทราบถึง หน้า "รูปแบบ" และ การเพิ่ม "องค์ประกอบหน้า" กันมาแล้วในบทความ เพิ่มองค์ประกอบหน้า ตอนที่ 1 : มารู้จักเมนูการ "เพิ่มองค์ประกอบหน้า" มาแล้ว ก็มารู้จักแต่ละส่วนขององค์ประกอบหน้ากันนะครับ โดยผมจะนำเสนอแต่ละองค์ประกอบหน้า ตามความเหมาะสมนะครับ โดยไล่จากข้างล่างขึ้นมานะครับ เพราะผมคิดว่า จะอธิบายสะดวกกว่า (เป็นการส่วนตัว)

ครับ หลังจากที่ เพื่อนๆกดที่เมนู "เพิ่มองค์ประกอบหน้า" หรือ "เพิ่ม Gadget" ก็จะเห็นหน้าต่างๆ ประมาณครึ่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะครับ จากนั้นให้เลื่อนเม้าท์ไปล่างสุด จะได้อย่างที่เห็นในภาพข้างล่างนะครับ

ก็จะเห็นส่วนองค์ประกอบหน้า ล่างสุด ซึ่งบทความตอนนี้ ผมจะขออธิบายการใช้งาน 3 องค์ประกอบหน้า คือ "ส่วนหัวของหน้า" "คลังบทความของบล็อก" และ "โปรไฟล์"
องค์ประกอบ "ส่วนหัวของหน้า" ก็คือส่วนหัวของหน้าบล็อก ที่เพื่อนๆ เห็นด้านบนสุดของบล็อกนี้คับ "Blogger Build สร้างบล็อ เขียนบล็อก ด้วย Blogger" ซึ่งในส่วนนี้ ผมจะอธิบายในตอนแก้ไข "ส่วนหัวของหน้า" ในการใช้งานอีกวิธีหนึ่ง แต่โดยรวมๆ ระบบของการสร้างบล็อกให้เรา ก็จะมีเพิ่มเติมอยู่แล้ว จะเห็นได้จากด้านขวา เห็นคำว่า "เพิ่มแล้ว"
องค์ประกอบ "คลังบทความของบล็อก" คือส่วนของกาวรบันทึกจำนวนบทความในแต่ละวัน หรือ สัปดาห์ หรือ เดือน ตามแต่ที่เราจะกำหนด และโดยปกติเมื่อเราสร้างบล็อกเสร็จ ก็จะมีไว้ให้เลย เช่นกันจะเห็นว่ามี "เพิ่มแล้ว" ทางด้านขวามือ ส่วนรายละเอียด ผมจะอธิบายเพิ่มเติมในส่วนการใช้งานภายในบล็อกอีกครั้ง
องค์ประกอบ "โปรไฟล์" ก็คือส่วนที่แสดงข้อมูลของเจ้าของบล็อก จะเห็นว่ามีสัญลักษณ์ + สีฟ้า ทางด้านขวามือ แสดงว่ายังไม่มีการใช้งานในบล็อกนั้น แต่โดยปกติ ระบบจะเพิ่มให้อัตโนมัติ แต่ผมไม่นิยมใช้ ผมจะสร้างโปรไฟล์ (profile) เอง โดยใช้ องค์ประกอบหน้าตัวอื่นมาสร้าง เพราะว่าโปรไฟล์สำเร็จรูปของ Blogger นี้ ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ ผมจะอธิบายเพิ่มเติมอีกครั้งตอนอธิบายรายละเอียดการใช้งานภายในบล็อกนะครับ
ติดตามอ่านการใช้งาน องค์ประกอบหน้า ส่วนอื่นๆ ต่อไปนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยุคการศึกษา 4.0

......การศึกษาทักษะการเรียนรู้ การสร้างการใช้นวัตกรรมเครืข่ายสังคมอนไลน์ สำหรับผู้เรียนสำหรับการจัดการความรู้ ที่สามารถแบ่งปันความคิด ความเป็นเลิศทางวิชาการ รูปภาพและอื่นๆ อีกมากมายสำหรับนวัตกรรมนี้ ทำให้การทำงานสะวกรวดเร็ว สวยงาม เหมาะสำหรับนัเรียนและครูผู้สอน ใช้เป็นเว็บการจัการความรู้และใช้เป็นเครื่องมือ ารเรียนรู้สังคมอนไลน์ เพื่อจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพระสิทธิผล ในยุคการศึกษา 4.0 (การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21)

เว็บบล๊อคประกอบการเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง ระบบการเรียน การจัดการความรู้ KM (Knowlead Maneagement) เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียน Worl Class Standrad ประกอบด้วย 4 ทักษะพื้นฐาน คือ

  • (1) ทักษะภาษาดิจิทัล
  • (2) ทักษะคิดประดิษฐ์สร้าง
  • (3) ทักษะสื่อสารมีประสิทธิภาพ
  • (4) ทักษะสื่อสารมีประสิทธิผล

พัฒนาสู่ทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ขั้นต้น 6 ประการ

  • (1) ทักษะการเรียนรู้ Learning Skills
  • (2) ทักษะการคิด Thinking Skills
  • (3) ทักษะการแก้ปัญหา Problerm Skills
  • (4) ทักษะชีวิต Life Skills
  • (5) ทักษะการใช้เทคโนโลยี Technology Skills
  • (6) ทักษะการสื่อสาร Communication Skill


........การจัดการเรียนการสอนจึงต้องเปลี่ยนไปจากเดิม ครูใช้วิธีการสอนแบบเดิม แบบเล็กเชอร์ไม่ได้ผล กระบวนการต้องจัดให้ลงมือทำ และเรียนรู้แบบย้อนทาง ต้องให้แอกตีฟ และเรียนตามความสนใจให้มากขึ้น

........เป้าหมายของการเรียนรู้มิใช่ ”ตัวความรู้” อีกต่อไป เพราะตัวความรู้นั้นมีมายมายมหาศาล เกินกว่าที่จะสอนให้นักเรียนแต่ละชั้นปีได้ .

........นักเรียนในยุคใหม่มีหนทางค้นหาความรู้ด้วยตนเอง (จากก้อนเมฆ) เป้าหมายของการเรียนรู้อยู่ที่“ทักษะการเรียนรู้” และ "วิธีการจัดการกับความรู้ "

.......หากผู้เรียนมีทักษะพื้นฐาน และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ ตามที่กำหนด ก็จะทำให้เกิดระบบและกระบวนการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาต่างๆ เป็นไปด้วยประสิทธิภาพประสิทธิผล ตรงเจตนารมณ์ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาชาติ "ผู้เรียนเป็นคนดี ผู้เรียนเป็นคนเก่ง ผู้เรียนมีความสุข"

.........เว็บนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ วิชา หน้าที่พลเมือง (สาระเพิ่ม) ชั้น ม.1


................................

ผู้จัทำ


ครูชาญวิทย์ ปรีชาาณิชพัฒนา

(ครูผู้สอน)

Blogger Educational

Blogger Educational