วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ตอนที่ 11 : เมนู "ลิงก์การสมัคร", "สไลด์โชว์", "ผู้ติดตาม" และ "รายการบล็อก"

เพิ่มองค์ประกอบหน้า ตอนที่ 11 : เมนู "ลิงก์การสมัคร", "สไลด์โชว์", "ผู้ติดตาม" และ "รายการบล็อก"

สวัสดีครับ เพื่อนๆ ตอนสุดท้ายของ การเพิ่ม "องค์ประกอบหน้า" แล้วนะครับ เป็น 4 องค์ประกอบใหม่ของ Blogger นะครับ ที่ผมใช้บ้างนิดหน่อย 2 ตัวคือ "ลิงก์การสมัคร" และ "ผู้ติดตาม" ตามอ่านรายละอียดกันครับ


ผมนำภาพของ 4 ส่วนองค์ประกอบสุดท้ายมาให้ดูนะครับ


องค์ประกอบ "ลิงก์การสมัคร" เป็นลูกเล่นที่ทาง Blogger มีไว้สำหรับเรา ในกรณีที่เราติดตั้งองค์ประกอบนี้แล้ว คนที่สนใจบทความของบล็อก ก็สามารถสมัครเพื่อรับข้อมูลของเราได้

เมื่อกดแบนเนอร์ ก็จะเห็นหน้าต่าง "กำหนดค่าลิงก์การสมัคร" ติดตั้งง่ายมากครับ แค่กด "บันทึก" ก็เสร็จสิ้นเลยครับ


โดยดูตัวอย่างตามภาพข้างบน หัวข้อ "Subscribe To" ที่แสดงได้ทั้ง "Posts" คือการรับบทความ เวลาเราสั่งเผยแพร่ และ "All Comments" ตือการรับการแสดงความคิดเห็น เมื่อมีผู้แสดงความคิดเห็นในบล็อกเรา

องค์ประกอบ "สไลด์โชว์" มีไว้สำหรับใส่ภาพมาโชว์จากเว็บไซต์ในเครือ หรือพันธมิตร ของ Google

เมื่อกดแบนเนอร์ จะเห็นหน้าต่าง "กำหนดค่าสไลด์โชว์" ซึ่งสามารถเปลี่ยนหัวข้อได้ เลือกที่มาของภาพจากเว็บที่กำหนด เลือกคีย์เวิร์ด หรืออัลบั้ม ถ้าเลือกคีย์เวิร์ด ก็ให้ใส่คีย์เวิร์ดที่อยากให้มีภาพมาแสดง เช่น Sea หรือ Sunset เป็นต้น ก็จะมีภาพที่เป็นวิวทะเล หรือ พระอาทิตย์ มาแสดง จากนั้นก็กดบันทึกเหมือนเดิมครับ (สารภาพนะครับ ที่อธิบายหลวมๆ เพราะว่า ไม่เคยใช้เลย จึงไม่ชำนาญ ถ้าเพื่อน-นไหนชำนาญ ก็มาแนะนำเพื่อนๆ ที่ยังไม่ค่อยเป็น ที่ "แสดงความคิดเห็น" ได้นะครับ)
ผมลองนำภาพขยายในส่วนของที่มาของภาพ ซึ่งเป็นเว็บในเครือ หรือพันธมิตรของ Google


องค์ประกอบ "ผู้ติดตาม" มีไว้สำหรับแสดงว่ามีใครบ้างที่ติดตามดูล็อกของเรา ซึ่งก็จำเป็นว่าจะแสดงเฉพาะสมาชิกของ Blogger เท่านั้นครับ

ติดตั้งง่ายครับ เมื่อกดแบนเนอร์ เห็ฯหน้าต่าง "กำหนดค่ารายการผู้ติดตาม" ก็กดบันทึกเลย ถือว่าเสร็จเรียบร้อย
ดังตัวอย่างตามภาพข้างบน ส่วนหัวข้อ "เพื่อนๆ ที่เข้ามาเยี่ยมบล็อกผมครับ" ส่วนท้ายหัวข้อ จะเห็น (2) หมายถึง มี 2 คนที่เป็นผู้ใช้งาน Google เข้ามาอ่านครับ

สุดท้ายแล้วครับ กับองค์ประกอบ "รายการบล็อก" ก่อนหน้านี้มีองค์ประกอบ "ลิงก์การสมัคร" ที่คนอื่นอยากดู อยากติดตามบล็อกของเรา ดังนั้น "รายการบล็อก" จะตรงกันข้าม คือ เราสนใจติดตามอ่านบล็อกจากที่อื่นเหมือนกัน
กดแบนเนอร์ จะเห็นหน้าต่าง "กำหนดค่ารายการบล็อก" สามารถตังหัวข้อได้ใหม่ เลือกรายการแสดง เลือกการแสดง เมื่อกดเมนู "เพิ่มรายการ" จะมีหน้าต่างให้ใส่ URL เพื่อติดตามงานของบ็อกนั้นๆ และก็กดบันทึก เป็นอันเสร็จสิ้น (สารภาพอีกแล้ว กับองค์ประกอบนี้ ไม่เคยใช้เลยครับ จึงยังไม่ชำนาญเท่าไหร่ ถ้ามีความรู้เพิ่มเติมจะมาอธิบายนะครับ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยุคการศึกษา 4.0

......การศึกษาทักษะการเรียนรู้ การสร้างการใช้นวัตกรรมเครืข่ายสังคมอนไลน์ สำหรับผู้เรียนสำหรับการจัดการความรู้ ที่สามารถแบ่งปันความคิด ความเป็นเลิศทางวิชาการ รูปภาพและอื่นๆ อีกมากมายสำหรับนวัตกรรมนี้ ทำให้การทำงานสะวกรวดเร็ว สวยงาม เหมาะสำหรับนัเรียนและครูผู้สอน ใช้เป็นเว็บการจัการความรู้และใช้เป็นเครื่องมือ ารเรียนรู้สังคมอนไลน์ เพื่อจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพระสิทธิผล ในยุคการศึกษา 4.0 (การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21)

เว็บบล๊อคประกอบการเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง ระบบการเรียน การจัดการความรู้ KM (Knowlead Maneagement) เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียน Worl Class Standrad ประกอบด้วย 4 ทักษะพื้นฐาน คือ

  • (1) ทักษะภาษาดิจิทัล
  • (2) ทักษะคิดประดิษฐ์สร้าง
  • (3) ทักษะสื่อสารมีประสิทธิภาพ
  • (4) ทักษะสื่อสารมีประสิทธิผล

พัฒนาสู่ทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ขั้นต้น 6 ประการ

  • (1) ทักษะการเรียนรู้ Learning Skills
  • (2) ทักษะการคิด Thinking Skills
  • (3) ทักษะการแก้ปัญหา Problerm Skills
  • (4) ทักษะชีวิต Life Skills
  • (5) ทักษะการใช้เทคโนโลยี Technology Skills
  • (6) ทักษะการสื่อสาร Communication Skill


........การจัดการเรียนการสอนจึงต้องเปลี่ยนไปจากเดิม ครูใช้วิธีการสอนแบบเดิม แบบเล็กเชอร์ไม่ได้ผล กระบวนการต้องจัดให้ลงมือทำ และเรียนรู้แบบย้อนทาง ต้องให้แอกตีฟ และเรียนตามความสนใจให้มากขึ้น

........เป้าหมายของการเรียนรู้มิใช่ ”ตัวความรู้” อีกต่อไป เพราะตัวความรู้นั้นมีมายมายมหาศาล เกินกว่าที่จะสอนให้นักเรียนแต่ละชั้นปีได้ .

........นักเรียนในยุคใหม่มีหนทางค้นหาความรู้ด้วยตนเอง (จากก้อนเมฆ) เป้าหมายของการเรียนรู้อยู่ที่“ทักษะการเรียนรู้” และ "วิธีการจัดการกับความรู้ "

.......หากผู้เรียนมีทักษะพื้นฐาน และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ ตามที่กำหนด ก็จะทำให้เกิดระบบและกระบวนการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาต่างๆ เป็นไปด้วยประสิทธิภาพประสิทธิผล ตรงเจตนารมณ์ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาชาติ "ผู้เรียนเป็นคนดี ผู้เรียนเป็นคนเก่ง ผู้เรียนมีความสุข"

.........เว็บนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ วิชา หน้าที่พลเมือง (สาระเพิ่ม) ชั้น ม.1


................................

ผู้จัทำ


ครูชาญวิทย์ ปรีชาาณิชพัฒนา

(ครูผู้สอน)

Blogger Educational

Blogger Educational