วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ตอนที่ 10 : เมนู "แบบสำรวจ"

เพิ่มองค์ประกอบหน้า ตอนที่ 10 : เมนู "แบบสำรวจ"

สวัสดีครับ เพื่อนๆ อีก 5 ตอนของอค์ประกอบ ก็จะจบแล้วนะครับ มาเริ่มกันที่ องค์ประกอบ "แบบสำรวจ" กัน ผมจะค่อนข้างเน้นไปที่การยกตัวอย่างเว็บบล็อกของผมละกันะครับ ซึ่งก็ทำไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกครับ เพื่อนๆ จะได้เห็นภาพึมง่ายๆ
องค์ประกอบ "แบบสำรวจ" ถือว่าเป็นฟังก์ชั่นกาวรใช้งานที่ควรนำมาใช้งานมากๆ เพราะจะทำให้เราสามารถสื่อสารกับเพื่อนๆ ที่เข้ามาอ่านได้ หรืออาจจะนำมาทำกิจกรรมแบบง่ายๆ ก็ได้


เมื่อกดแบนเนอร์ องค์ประกอบ "แบบสำรวจ" จะเห็นหน้าต่าง "สร้างแบบสำรวจ" ซึ่งมีส่วนสำคัญๆ 5 ส่วนดังนี้
 1. คำถาม : ให้เราตั้งคำถามที่อยากจะสำรวจ หรือหัวข้อของกิจกรรม
 2. คำตอบ : เนื่องจากว่า คำตอบเราคงต้องกำหนดขึ้นมาเอง เพื่อให้ง่ายกับผู้ตอบแบบสำรวจ ซึ่งตรงจุดนี้ เจ้าของบล็อก ที่สร้างแบบสำรวจก็คงต้องคิดก่อนทำเหมือนกันนะครับ (อาจจะลองดูตัวอย่างของผมฝก็ได้)
 3. เพิ่มคำตอบอื่น : ในกรณีที่ช่องคำตอบทั้ง 4 ช่อง ไม่พอ เช่นต้องงใช้ถึง 6-8 ช่อง ก็สามารถกดเพิ่มได้ที่เมนู "เพิ่มคำตอบอื่น"
 4. ช่องสี่เหลี่ยม ที่ให้ติ๊กถูก เมื่อต้องการให้ผู้ตอบ สามารถแสดงความคิดเห็นได้เกิน 1 คำตอบ ทั้งนี้การจะให้ตอบมากกว่า 1 คำตอบได้นั้น ก็น่าจะขึ้นอยู่กับ คำถามของแบบสำรวจด้วยนะครับ
 5. วันที่และเวลาปิดแบบสำรวจ : ให้กรอกวันที่ เดือน/วัน/ปี ตามแบบที่มีอยู่ ก็ตรงตามความหมายนะครับ
ภาพตัวอย่าง ของการเพิ่มคำตอบ ที่เมนู "เพิ่มคำตอบอื่น"

ผมขอยกตัวอย่างแรกในบล็อก http://alittleofknowledge.blogspot.com/ ซึ่งเป็นบล็อกที่ให้ความรู้รอบตัวกับผู้อ่าน ผมจึงทแบสำรวจ โดยเน้นไปในเรื่องของความรู้สึกของผู้อ่าน จะเห็นว่า มี 6 คำตอบ, มีปุ่ม Vote, มีเมนู "แสดงผลลัพธ์" (ถ้ากด ก็จะเห็นสถิติ ทางด้านขวามือ) มีแถบตัวหนังสือจางๆ 2 แถวคือ การลงคะแนนถึงปัจจุบัน และ จำนวนวันที่เหลือสำหรับลงคะแนน ซึ่งก็จะสัมพันธ์กับการกำหนดวันปิดแบบสำรวจ ครับ
ตัวอย่างต่อมาคือ บล็อกของเพื่อนๆ ที่เป็นคนพิการด้วยกัน ที่มีชื่อกลุ่มว่า IL Bangkok มี URL :http://ilbangkok.blogspot.com/ ผมจึงตั้งแบบสำรวจถามผู้อ่านว่ามีคนพิการในครอบครัว หรือว่าผู้อ่าน เป็นคนพิการในพื้นที่ใด ส่วนอื่นๆ ก็เหมือนกับตัวอย่างแรกนะครับ

ตัวอย่างนี้ http://siampwd.blogspot.com/ ผมนำเอาบล็อกของผู้พิการท่านอื่นๆ มาลงรวบรวมไว้นะครับ (ดีมากๆ เลยนะครับ เข้าไปอ่านกันได้นะครับ อ่านแล้วมีกำลังใจ) ผมจึงถามว่าผู้อ่านพิการหรือไม่ ถ้าพิการ พิการด้านใด ก็ถามง่ายๆ ไม่ต้องคิดมาก

บล็อกนี้เป็นบล็อกส่วนตัวผมเลยครับ http://preedaroom.blogspot.com/ ซึ่งก็จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผมทั้งหมด ผมจึงถามสั้นๆ ง่ายๆ ว่าเข้ามาพบบล็อกนี้ได้อย่างไร มี 3 คำตอบเท่านั้นเองครับ คือ จากนามบัตร, จากอีเมล์ หรือจากการเสริช์ในอินเตอร์เน็ต
เห็นไหมครับว่า ง่ายๆ ไม่มีอะไร ที่สำคัญเรื่ององค์ประกอบต่างๆ นั้น เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายๆ อยู่แล้วครับ เปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้ ใช้เวลานิดเดียว และตอนหน้าเป็นตอสุดท้ายแล้วนะครับของเรื่ององค์ประกอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยุคการศึกษา 4.0

......การศึกษาทักษะการเรียนรู้ การสร้างการใช้นวัตกรรมเครืข่ายสังคมอนไลน์ สำหรับผู้เรียนสำหรับการจัดการความรู้ ที่สามารถแบ่งปันความคิด ความเป็นเลิศทางวิชาการ รูปภาพและอื่นๆ อีกมากมายสำหรับนวัตกรรมนี้ ทำให้การทำงานสะวกรวดเร็ว สวยงาม เหมาะสำหรับนัเรียนและครูผู้สอน ใช้เป็นเว็บการจัการความรู้และใช้เป็นเครื่องมือ ารเรียนรู้สังคมอนไลน์ เพื่อจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพระสิทธิผล ในยุคการศึกษา 4.0 (การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21)

เว็บบล๊อคประกอบการเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง ระบบการเรียน การจัดการความรู้ KM (Knowlead Maneagement) เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียน Worl Class Standrad ประกอบด้วย 4 ทักษะพื้นฐาน คือ

 • (1) ทักษะภาษาดิจิทัล
 • (2) ทักษะคิดประดิษฐ์สร้าง
 • (3) ทักษะสื่อสารมีประสิทธิภาพ
 • (4) ทักษะสื่อสารมีประสิทธิผล

พัฒนาสู่ทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ขั้นต้น 6 ประการ

 • (1) ทักษะการเรียนรู้ Learning Skills
 • (2) ทักษะการคิด Thinking Skills
 • (3) ทักษะการแก้ปัญหา Problerm Skills
 • (4) ทักษะชีวิต Life Skills
 • (5) ทักษะการใช้เทคโนโลยี Technology Skills
 • (6) ทักษะการสื่อสาร Communication Skill


........การจัดการเรียนการสอนจึงต้องเปลี่ยนไปจากเดิม ครูใช้วิธีการสอนแบบเดิม แบบเล็กเชอร์ไม่ได้ผล กระบวนการต้องจัดให้ลงมือทำ และเรียนรู้แบบย้อนทาง ต้องให้แอกตีฟ และเรียนตามความสนใจให้มากขึ้น

........เป้าหมายของการเรียนรู้มิใช่ ”ตัวความรู้” อีกต่อไป เพราะตัวความรู้นั้นมีมายมายมหาศาล เกินกว่าที่จะสอนให้นักเรียนแต่ละชั้นปีได้ .

........นักเรียนในยุคใหม่มีหนทางค้นหาความรู้ด้วยตนเอง (จากก้อนเมฆ) เป้าหมายของการเรียนรู้อยู่ที่“ทักษะการเรียนรู้” และ "วิธีการจัดการกับความรู้ "

.......หากผู้เรียนมีทักษะพื้นฐาน และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ ตามที่กำหนด ก็จะทำให้เกิดระบบและกระบวนการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาต่างๆ เป็นไปด้วยประสิทธิภาพประสิทธิผล ตรงเจตนารมณ์ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาชาติ "ผู้เรียนเป็นคนดี ผู้เรียนเป็นคนเก่ง ผู้เรียนมีความสุข"

.........เว็บนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ วิชา หน้าที่พลเมือง (สาระเพิ่ม) ชั้น ม.1


................................

ผู้จัทำ


ครูชาญวิทย์ ปรีชาาณิชพัฒนา

(ครูผู้สอน)

Blogger Educational

Blogger Educational