วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ขอแนะนำเว็บเพจแนะนำของ Blogger เรียก "วิธีใช้ Blogger"

ขอแนะนำเว็บเพจแนะนำของ Blogger เรียก "วิธีใช้ Blogger"

สวัสดีครับเพื่อนๆ ก่อนที่ผมจะเริ่มเขียนบทความตามสไตล์ของผม โดยพยายามมีภาพอธิบายประกอบ ซึ่งอาจทำให้เขียนบทความได้ช้าไปสักนิด ประกอบกับผมติดงานส่วนตัวพอสมควร คงจะเขียนบทความไปเรื่อยๆ เพื่อนๆ บางคนอาจจะรอไม่ไหว 

ผมจึงขอนำ "วิธีใช้ Blogger" มาอ่านกันไปพลางๆ ก่อน ผมคิดว่าของเขาก็ดีนะครับ คือเพื่อนๆ โชคดีมากๆ ครับ ที่เขาทำเป็นภาษาไทยหมดแล้ว ตอนสมัยที่ผมศึกษาเองยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่

วิธีใช้ก็ไม่มีอะไรมาก ลองเข้าไปตามเมนูของเขาแต่ละหัวข้อ แต่ละหัวข้อพอเข้าไปแล้ว ก็จะมีหัวข้อย่อยให้ศึกษากันอีกทีครับ อย่างที่บอกครับ อ่านกันไปพลางๆ ก่อนนะครับ 

วิธีใช้ Blogger ค้นหาตามประเภท:

จัดการบัญชีของคุณ

ปรับแต่งบล็อกของคุณ

แบ่งปันบล็อกของคุณ

เผยแพร่และเก็บถาวร

การเขียนบล็อกขณะเดินทาง

การเขียนบล็อกมัลติมีเดีย

ข้อกำหนดในการให้บริการ
ขอบคุณ Google ที่ทำคำอธิบายภาษาไทยให้พวกเราได้อ่านกัน ส่วนของผมค่อยๆ ติดตามกันนะครับ
ขอบคุณครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยุคการศึกษา 4.0

......การศึกษาทักษะการเรียนรู้ การสร้างการใช้นวัตกรรมเครืข่ายสังคมอนไลน์ สำหรับผู้เรียนสำหรับการจัดการความรู้ ที่สามารถแบ่งปันความคิด ความเป็นเลิศทางวิชาการ รูปภาพและอื่นๆ อีกมากมายสำหรับนวัตกรรมนี้ ทำให้การทำงานสะวกรวดเร็ว สวยงาม เหมาะสำหรับนัเรียนและครูผู้สอน ใช้เป็นเว็บการจัการความรู้และใช้เป็นเครื่องมือ ารเรียนรู้สังคมอนไลน์ เพื่อจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพระสิทธิผล ในยุคการศึกษา 4.0 (การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21)

เว็บบล๊อคประกอบการเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง ระบบการเรียน การจัดการความรู้ KM (Knowlead Maneagement) เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียน Worl Class Standrad ประกอบด้วย 4 ทักษะพื้นฐาน คือ

  • (1) ทักษะภาษาดิจิทัล
  • (2) ทักษะคิดประดิษฐ์สร้าง
  • (3) ทักษะสื่อสารมีประสิทธิภาพ
  • (4) ทักษะสื่อสารมีประสิทธิผล

พัฒนาสู่ทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ขั้นต้น 6 ประการ

  • (1) ทักษะการเรียนรู้ Learning Skills
  • (2) ทักษะการคิด Thinking Skills
  • (3) ทักษะการแก้ปัญหา Problerm Skills
  • (4) ทักษะชีวิต Life Skills
  • (5) ทักษะการใช้เทคโนโลยี Technology Skills
  • (6) ทักษะการสื่อสาร Communication Skill


........การจัดการเรียนการสอนจึงต้องเปลี่ยนไปจากเดิม ครูใช้วิธีการสอนแบบเดิม แบบเล็กเชอร์ไม่ได้ผล กระบวนการต้องจัดให้ลงมือทำ และเรียนรู้แบบย้อนทาง ต้องให้แอกตีฟ และเรียนตามความสนใจให้มากขึ้น

........เป้าหมายของการเรียนรู้มิใช่ ”ตัวความรู้” อีกต่อไป เพราะตัวความรู้นั้นมีมายมายมหาศาล เกินกว่าที่จะสอนให้นักเรียนแต่ละชั้นปีได้ .

........นักเรียนในยุคใหม่มีหนทางค้นหาความรู้ด้วยตนเอง (จากก้อนเมฆ) เป้าหมายของการเรียนรู้อยู่ที่“ทักษะการเรียนรู้” และ "วิธีการจัดการกับความรู้ "

.......หากผู้เรียนมีทักษะพื้นฐาน และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ ตามที่กำหนด ก็จะทำให้เกิดระบบและกระบวนการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาต่างๆ เป็นไปด้วยประสิทธิภาพประสิทธิผล ตรงเจตนารมณ์ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาชาติ "ผู้เรียนเป็นคนดี ผู้เรียนเป็นคนเก่ง ผู้เรียนมีความสุข"

.........เว็บนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ วิชา หน้าที่พลเมือง (สาระเพิ่ม) ชั้น ม.1


................................

ผู้จัทำ


ครูชาญวิทย์ ปรีชาาณิชพัฒนา

(ครูผู้สอน)

Blogger Educational

Blogger Educational