โค๊ต

<center>
มีโค๊ดหัวใจร่วง หัวใจลอย มากมายหลายแบบ
สำหรับเทศกาล Valentine ให้นำไปแต่งบล๊อก


ชอบภาพไหนก๊อปโค๊ดที่ชอบไปวางที่ Script area 
แต่ต้องลบจุดออกก่อนนำไปวาง

ห้วใจลอยขึ้นแตกกระจาย


<*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/22/22550/44/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/257985/"><*/a><*/p>ห้วใจในลูกโป่ง ลอยขึ้น จึ้แตกเป็นchocolate


<*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/8/8785/65/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/120338/"><*/a><*/p>หัวใจกลางสีชมพูลอยขึ้นจี้แตกกระจาย


<*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/25/25387/11/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/131408/"><*/a><*/p>หัวใจchocolateลอยขึ้น


<*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/0/55/86/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/132217/"><*/a><*/p>ValentineHeart จี้แล้วแตกกระจาย


<*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/0/55/85/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/130582/"><*/a><*/p>หัวใจchocolateร่วง 


<*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/24/24506/74/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/135643/"><*/a><*/p>
หัวใจchocolateร่วง 


<*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/26/26155/14/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/137901/"><*/a><*/p>กุหลาบหัวใจร่วง จี้แตกกระจาย


<*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/23/23612/24/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/147875/"><*/a><*/p>
ช้างร่วงจี้แตกกระจาย


<*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/12/12547/65/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/152077/"><*/a><*/p>
Iloveyou


<*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/25/25387/89/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/152175/"><*/a><*/p>
ลูกโป่งหัวใจคู่ลอยขึ้นจี้แตกสวย


<*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/18/18819/12/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/152642/"><*/a><*/p>
หัวใจกล่องของขวัญ อื่นๆ แวบๆสวย


<*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/25/25387/137/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/163747/"><*/a><*/p>หัวใจลอยนิ่งๆ จี้แล้วหนี


<*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/38/38806/124/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/223869/"><*/a><*/p>
หัวใจในลูกโป่งลอลร่วง แตก


<*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/1/1015/667/parts.js?tm=20131225005325"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/261188/"><*/a><*/p>★Fountain of the gold & lovely chocolate★


<*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/1/1015/799/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/262741/"><*/a><*/p>
Valentine balloons


<*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/39/39929/175/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/264837/"><*/a><*/p>
หมีคู่รัก/Love♡/


<*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/37/37074/1560/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/265333/"><*/a><*/p>
หัวใจแตกกระจายมีคำว่า Love / palpitation❤


<*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/39/39929/191/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/268244/"><*/a><*/p>


หัวใจหลากหลายร่วง


<*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/25/25387/362/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/268563/"><*/a><*/p>
พลุหัวใจชมพู


<*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/1/1015/1225/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/269281/"><*/a><*/p>หัวใจสีชมพูลอยขึ้นจี้แล้วแตก


<*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/1/1015/1449/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/272270/"><*/a><*/p>
หัวใจสีฟ้าลอยขึ้นจี้แล้วแตก


<*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/1/1015/1458/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/272289/"><*/a><*/p>หัวใจสีชมพูร่วง(pink)


<*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/1/1015/1493/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;" href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/273117/"><*/a><*/p>
หัวใจสีฟ้าร่วง(blue)


<*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/1/1015/1495/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/273120/"><*/a><*/p>
หัวใจวิ่งตามเม้า pastel


<*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/40/40596/94/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/268955/"><*/a><*/p>
ลูกโป่งใส่หัวใจลอย จี้แล้วแตก


<*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/45/45615/10/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/269452/"><*/a><*/p>

พลุหัวใจ chocolate


<*script type="text/javascript"src="http://blogparts.giffy.me/0051/parts.js"><*/script><*p style="text-align: center;margin:0;padding:0;"><*/p><*p style="text-align:center;font-size:12px;margin:5px 0 0 0;padding:0;"><*a href="http://giffy.me/baby/bp/"><*/a><*/p>พลุหัวใจchocolate


<*script type="text/javascript"src="http://blogparts.giffy.me/0054/parts.js"><*/script><*p style="text-align: center;margin:0;padding:0;"><*/p><*p style="text-align:center;font-size:12px;margin:5px 0 0 0;padding:0;"><*a href="http://giffy.me/baby/bp/"><*/a><*/p>หลายสี หลายชนิดลอย


<*script type="text/javascript" src="http://blogparts.giffy.me/0075/parts.js"><*/script><*p style="text-align: center;margin:0;padding:0;"><*/p><*p style="text-align:center;font-size:12px;margin:10px 0 0 0;padding:0;"><*a href="http://typing.twi1.me/" rel="nofollow"><*/a><*/p>ห้วใจร่วง พื้นดำ


<*script type="text/javascript"src="http://blogparts.giffy.me/0090/parts.js"><*/script><*p style="text-align: center;margin:0;padding:0;"><*/p><*p style="text-align:center;font-size:12px;margin:10px 0 0 0;padding:0;"> <*a href="http://typing.twi1.me/" rel="nofollow"><*/a><*/p>

โค๊ดสีพื้น สีฟ้าดาวประกา
<style type="text/css">
.head1 {
    background: #6699FF}
.head2 {
    background: #6699FF;}
</style><style type="text/css"> BODY{ background:url("http://image.free.in.th/z/io/bluetwinklebackground.gif"); background-attachment:fixed; } </style>
หัวใจเหลืองลอย


<*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/0/7/21/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0;padding:0;"><*/p><*p style="text-align:center;font-size:12px;margin:10px 0 0 0;padding:0;"> <*a href="http://typing.twi1.me/" rel="nofollow"><*/a><*/p>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยุคการศึกษา 4.0

......การศึกษาทักษะการเรียนรู้ การสร้างการใช้นวัตกรรมเครืข่ายสังคมอนไลน์ สำหรับผู้เรียนสำหรับการจัดการความรู้ ที่สามารถแบ่งปันความคิด ความเป็นเลิศทางวิชาการ รูปภาพและอื่นๆ อีกมากมายสำหรับนวัตกรรมนี้ ทำให้การทำงานสะวกรวดเร็ว สวยงาม เหมาะสำหรับนัเรียนและครูผู้สอน ใช้เป็นเว็บการจัการความรู้และใช้เป็นเครื่องมือ ารเรียนรู้สังคมอนไลน์ เพื่อจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพระสิทธิผล ในยุคการศึกษา 4.0 (การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21)

เว็บบล๊อคประกอบการเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง ระบบการเรียน การจัดการความรู้ KM (Knowlead Maneagement) เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียน Worl Class Standrad ประกอบด้วย 4 ทักษะพื้นฐาน คือ

  • (1) ทักษะภาษาดิจิทัล
  • (2) ทักษะคิดประดิษฐ์สร้าง
  • (3) ทักษะสื่อสารมีประสิทธิภาพ
  • (4) ทักษะสื่อสารมีประสิทธิผล

พัฒนาสู่ทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ขั้นต้น 6 ประการ

  • (1) ทักษะการเรียนรู้ Learning Skills
  • (2) ทักษะการคิด Thinking Skills
  • (3) ทักษะการแก้ปัญหา Problerm Skills
  • (4) ทักษะชีวิต Life Skills
  • (5) ทักษะการใช้เทคโนโลยี Technology Skills
  • (6) ทักษะการสื่อสาร Communication Skill


........การจัดการเรียนการสอนจึงต้องเปลี่ยนไปจากเดิม ครูใช้วิธีการสอนแบบเดิม แบบเล็กเชอร์ไม่ได้ผล กระบวนการต้องจัดให้ลงมือทำ และเรียนรู้แบบย้อนทาง ต้องให้แอกตีฟ และเรียนตามความสนใจให้มากขึ้น

........เป้าหมายของการเรียนรู้มิใช่ ”ตัวความรู้” อีกต่อไป เพราะตัวความรู้นั้นมีมายมายมหาศาล เกินกว่าที่จะสอนให้นักเรียนแต่ละชั้นปีได้ .

........นักเรียนในยุคใหม่มีหนทางค้นหาความรู้ด้วยตนเอง (จากก้อนเมฆ) เป้าหมายของการเรียนรู้อยู่ที่“ทักษะการเรียนรู้” และ "วิธีการจัดการกับความรู้ "

.......หากผู้เรียนมีทักษะพื้นฐาน และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ ตามที่กำหนด ก็จะทำให้เกิดระบบและกระบวนการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาต่างๆ เป็นไปด้วยประสิทธิภาพประสิทธิผล ตรงเจตนารมณ์ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาชาติ "ผู้เรียนเป็นคนดี ผู้เรียนเป็นคนเก่ง ผู้เรียนมีความสุข"

.........เว็บนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ วิชา หน้าที่พลเมือง (สาระเพิ่ม) ชั้น ม.1


................................

ผู้จัทำ


ครูชาญวิทย์ ปรีชาาณิชพัฒนา

(ครูผู้สอน)

Blogger Educational

Blogger Educational