โค๊ต

<center>
มีโค๊ดหัวใจร่วง หัวใจลอย มากมายหลายแบบ
สำหรับเทศกาล Valentine ให้นำไปแต่งบล๊อก


ชอบภาพไหนก๊อปโค๊ดที่ชอบไปวางที่ Script area 
แต่ต้องลบจุดออกก่อนนำไปวาง

ห้วใจลอยขึ้นแตกกระจาย


<*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/22/22550/44/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/257985/"><*/a><*/p>ห้วใจในลูกโป่ง ลอยขึ้น จึ้แตกเป็นchocolate


<*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/8/8785/65/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/120338/"><*/a><*/p>หัวใจกลางสีชมพูลอยขึ้นจี้แตกกระจาย


<*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/25/25387/11/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/131408/"><*/a><*/p>หัวใจchocolateลอยขึ้น


<*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/0/55/86/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/132217/"><*/a><*/p>ValentineHeart จี้แล้วแตกกระจาย


<*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/0/55/85/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/130582/"><*/a><*/p>หัวใจchocolateร่วง 


<*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/24/24506/74/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/135643/"><*/a><*/p>
หัวใจchocolateร่วง 


<*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/26/26155/14/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/137901/"><*/a><*/p>กุหลาบหัวใจร่วง จี้แตกกระจาย


<*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/23/23612/24/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/147875/"><*/a><*/p>
ช้างร่วงจี้แตกกระจาย


<*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/12/12547/65/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/152077/"><*/a><*/p>
Iloveyou


<*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/25/25387/89/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/152175/"><*/a><*/p>
ลูกโป่งหัวใจคู่ลอยขึ้นจี้แตกสวย


<*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/18/18819/12/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/152642/"><*/a><*/p>
หัวใจกล่องของขวัญ อื่นๆ แวบๆสวย


<*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/25/25387/137/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/163747/"><*/a><*/p>หัวใจลอยนิ่งๆ จี้แล้วหนี


<*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/38/38806/124/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/223869/"><*/a><*/p>
หัวใจในลูกโป่งลอลร่วง แตก


<*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/1/1015/667/parts.js?tm=20131225005325"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/261188/"><*/a><*/p>★Fountain of the gold & lovely chocolate★


<*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/1/1015/799/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/262741/"><*/a><*/p>
Valentine balloons


<*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/39/39929/175/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/264837/"><*/a><*/p>
หมีคู่รัก/Love♡/


<*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/37/37074/1560/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/265333/"><*/a><*/p>
หัวใจแตกกระจายมีคำว่า Love / palpitation❤


<*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/39/39929/191/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/268244/"><*/a><*/p>


หัวใจหลากหลายร่วง


<*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/25/25387/362/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/268563/"><*/a><*/p>
พลุหัวใจชมพู


<*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/1/1015/1225/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/269281/"><*/a><*/p>หัวใจสีชมพูลอยขึ้นจี้แล้วแตก


<*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/1/1015/1449/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/272270/"><*/a><*/p>
หัวใจสีฟ้าลอยขึ้นจี้แล้วแตก


<*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/1/1015/1458/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/272289/"><*/a><*/p>หัวใจสีชมพูร่วง(pink)


<*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/1/1015/1493/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;" href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/273117/"><*/a><*/p>
หัวใจสีฟ้าร่วง(blue)


<*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/1/1015/1495/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/273120/"><*/a><*/p>
หัวใจวิ่งตามเม้า pastel


<*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/40/40596/94/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/268955/"><*/a><*/p>
ลูกโป่งใส่หัวใจลอย จี้แล้วแตก


<*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/45/45615/10/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0px;"><*/p><*p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><*a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;"href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/269452/"><*/a><*/p>

พลุหัวใจ chocolate


<*script type="text/javascript"src="http://blogparts.giffy.me/0051/parts.js"><*/script><*p style="text-align: center;margin:0;padding:0;"><*/p><*p style="text-align:center;font-size:12px;margin:5px 0 0 0;padding:0;"><*a href="http://giffy.me/baby/bp/"><*/a><*/p>พลุหัวใจchocolate


<*script type="text/javascript"src="http://blogparts.giffy.me/0054/parts.js"><*/script><*p style="text-align: center;margin:0;padding:0;"><*/p><*p style="text-align:center;font-size:12px;margin:5px 0 0 0;padding:0;"><*a href="http://giffy.me/baby/bp/"><*/a><*/p>หลายสี หลายชนิดลอย


<*script type="text/javascript" src="http://blogparts.giffy.me/0075/parts.js"><*/script><*p style="text-align: center;margin:0;padding:0;"><*/p><*p style="text-align:center;font-size:12px;margin:10px 0 0 0;padding:0;"><*a href="http://typing.twi1.me/" rel="nofollow"><*/a><*/p>ห้วใจร่วง พื้นดำ


<*script type="text/javascript"src="http://blogparts.giffy.me/0090/parts.js"><*/script><*p style="text-align: center;margin:0;padding:0;"><*/p><*p style="text-align:center;font-size:12px;margin:10px 0 0 0;padding:0;"> <*a href="http://typing.twi1.me/" rel="nofollow"><*/a><*/p>

โค๊ดสีพื้น สีฟ้าดาวประกา
<style type="text/css">
.head1 {
    background: #6699FF}
.head2 {
    background: #6699FF;}
</style><style type="text/css"> BODY{ background:url("http://image.free.in.th/z/io/bluetwinklebackground.gif"); background-attachment:fixed; } </style>
หัวใจเหลืองลอย


<*script type="text/javascript"src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/0/7/21/parts.js"><*/script><*p style="text-align:center;margin:0;padding:0;"><*/p><*p style="text-align:center;font-size:12px;margin:10px 0 0 0;padding:0;"> <*a href="http://typing.twi1.me/" rel="nofollow"><*/a><*/p>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blogger Educational

Blogger Educational