วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ตอนที่ 3 : เมนู "โลโก้" "แถบวีดีโอ" และ "Newsreel"

เพิ่มองค์ประกอบหน้า ตอนที่ 3 : เมนู "โลโก้" "แถบวีดีโอ" และ "Newsreel"

สวัสดีครับ เพื่อน มาตามอ่านกันต่อถึงการเพิ่มองค์ประกอบหน้าในส่วน "โลโก้" "แถบวีดีโอ" และ "Newsreel" หรือข่าวสาร กันต่อนะครับ ส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้อ่านตอนต้น ให้ตมอ่านย้อนหลังได้ที่หน้าหลัก ครับ

พอเลื่อยแถบข้างขึ้นมา จะพบกับทั้ง 3 องค์ประกอบที่ผมจะอธิบายต่อนะครับ โดยผมจะเริ่มจากล่างขึ้นบนเหมือนเดิมฝนะครับ จึงขอเริ่มจากโลโก้ก่อน 


องค์ประกอบ "โลโก้" (Logo) นั้นส่วนตัวผมแล้ว ผมจะให้ความสำคัญมากๆ เพราะว่า เรามาใช้บล็อกฟรีของ Google ควรจะให้เกียรติทาง Blogger ด้วยการติดโลโก้ของ Blogger ด้วยทุกครั้ง เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ รวมทั้งทำให้ผู้สนใจศึกษา หรือจะสร้างบล็อก สามารถกดที่โลโก้ เพื่อเข้าสู้หน้าการแนะนำการสร้างบล็อกของ Blogger ได้อย่างง่ายๆ 


เมื่อกดที่แบนเนอร์แล้ว จะเห็นหน้าที่ให้เราเลือกโลโก้ ซึ่งมีอยู่ 6 แบบ แตกต่างกันนิดหน่อย ก็เลือกให้เหมาะสมกับแบบของบล็อกที่เราสร้างไว้ จากนั้นก็กด "บันทึก" ที่มีสีส้มเหมือนเดิมครับ


เวลาที่แบนเนอร์โลโก้ อยู่บนบล็อกของบล็อกนี้ ก็อย่างที่ผมตัดรูปภาวพมาฬห้เพื่อนๆ ดูนี่แหละครับ หรือจะดูที่ด้านขวามือของเพื่อนๆ ก็ได้ครับ ส่วนตำแหน่งการไว้ ก็เลือกให้เหมาะสมสวยงามครับ


ส่วนองค์ประกอบ "แถบวีดีโอ" นั้นผมไม่เคยติดตั้งใรนบล็อกเลยครับ เพราะว่า ด้านข้าง หรือ Side Bar นั้น ผมมักจะขยายให้กว้างขึ้น ตามการออกแบบหลักๆ ของผม แต่แถบวีดีโอที่ทาง Blogger นั้น จะกว้างไม่มาก ถ้านำมาใช้งานจะไม่สวยครับ ดูไม่เข้ากัน แต่ถ้าเพื่อนๆ จะใช้งานก็ใช้ได้ง่ายๆ ครับ แค่คลิ๊กแบนเนอร์ แล้วก็เลือกกลุ่มวีดีโอ ช่องทาง และคำสำคัญ ที่ระบบจะดึงวีดีโอที่เกี่ยวข้องมา แล้วก็บันทึก เท่านั้นเองครับ ลองทำเล่นดูได้นะครับองค์ประกอบ "Newsreel" หรือข่าวสารเกี่ยวกับ Google, Microsoft และ Apple นั้น ก็เป็นองค์ประกอบอีกตัวที่ผมไม่ใช้งานเลย เพราะว่าเป็นภาษาอังกฤษครับ และก็ไม่เข้ากับธีมของการออกแบบบล็อกที่ผมสร้างอยู่ครับ เช่นเดิม ถ้าเพื่อนๆ สนใจก็กดแบนเนอร์ และก็กดบันทึก ก็สามารถติดตั้งได้เลยง่ายๆ เช่นกันครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยุคการศึกษา 4.0

......การศึกษาทักษะการเรียนรู้ การสร้างการใช้นวัตกรรมเครืข่ายสังคมอนไลน์ สำหรับผู้เรียนสำหรับการจัดการความรู้ ที่สามารถแบ่งปันความคิด ความเป็นเลิศทางวิชาการ รูปภาพและอื่นๆ อีกมากมายสำหรับนวัตกรรมนี้ ทำให้การทำงานสะวกรวดเร็ว สวยงาม เหมาะสำหรับนัเรียนและครูผู้สอน ใช้เป็นเว็บการจัการความรู้และใช้เป็นเครื่องมือ ารเรียนรู้สังคมอนไลน์ เพื่อจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพระสิทธิผล ในยุคการศึกษา 4.0 (การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21)

เว็บบล๊อคประกอบการเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง ระบบการเรียน การจัดการความรู้ KM (Knowlead Maneagement) เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียน Worl Class Standrad ประกอบด้วย 4 ทักษะพื้นฐาน คือ

  • (1) ทักษะภาษาดิจิทัล
  • (2) ทักษะคิดประดิษฐ์สร้าง
  • (3) ทักษะสื่อสารมีประสิทธิภาพ
  • (4) ทักษะสื่อสารมีประสิทธิผล

พัฒนาสู่ทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ขั้นต้น 6 ประการ

  • (1) ทักษะการเรียนรู้ Learning Skills
  • (2) ทักษะการคิด Thinking Skills
  • (3) ทักษะการแก้ปัญหา Problerm Skills
  • (4) ทักษะชีวิต Life Skills
  • (5) ทักษะการใช้เทคโนโลยี Technology Skills
  • (6) ทักษะการสื่อสาร Communication Skill


........การจัดการเรียนการสอนจึงต้องเปลี่ยนไปจากเดิม ครูใช้วิธีการสอนแบบเดิม แบบเล็กเชอร์ไม่ได้ผล กระบวนการต้องจัดให้ลงมือทำ และเรียนรู้แบบย้อนทาง ต้องให้แอกตีฟ และเรียนตามความสนใจให้มากขึ้น

........เป้าหมายของการเรียนรู้มิใช่ ”ตัวความรู้” อีกต่อไป เพราะตัวความรู้นั้นมีมายมายมหาศาล เกินกว่าที่จะสอนให้นักเรียนแต่ละชั้นปีได้ .

........นักเรียนในยุคใหม่มีหนทางค้นหาความรู้ด้วยตนเอง (จากก้อนเมฆ) เป้าหมายของการเรียนรู้อยู่ที่“ทักษะการเรียนรู้” และ "วิธีการจัดการกับความรู้ "

.......หากผู้เรียนมีทักษะพื้นฐาน และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ ตามที่กำหนด ก็จะทำให้เกิดระบบและกระบวนการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาต่างๆ เป็นไปด้วยประสิทธิภาพประสิทธิผล ตรงเจตนารมณ์ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาชาติ "ผู้เรียนเป็นคนดี ผู้เรียนเป็นคนเก่ง ผู้เรียนมีความสุข"

.........เว็บนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ วิชา หน้าที่พลเมือง (สาระเพิ่ม) ชั้น ม.1


................................

ผู้จัทำ


ครูชาญวิทย์ ปรีชาาณิชพัฒนา

(ครูผู้สอน)

Blogger Educational

Blogger Educational